MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1 - TARAFLAR
 

a-SATICI BİLGİLERİ

2- SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); SATICI/lar tarafından, Hizmet ve Yer Sağlayıcı “Alkapıda Teknoloji Pazarlama Elektronik Ticaret Limited Şirketi’ne “Alkapıda” ait www.alkapida.com web sitesi veya mobil uygulaması üzerinde mal veya hizmetin satışa sunulmasını; ALICI/lar tarafından da sunulan mal ve hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik ortamda sipariş vermesini, sözleşmede belirtilen özelliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimatı ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini” konu almaktadır.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. ALICI ve SATICI, www.alkapida.com web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden satışa konu ürün ve hizmetlere ilişkin Alkapıda’nın işbu sözleşmenin tarafı olmadığını ve satışa konu ürün ve hizmetlere ilişkin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmadığını bilmekte ve işbu sözleşmeyi bu şartlar dahilinde akdetmektedirler.


Sitede ilana sunulan fiyatlar ve liste halinde yer alan fiyatlar ürünlerin satış fiyatıdır. İlana sunulan fiyatlar değişiklik yapılana kadar geçerlidir. Süreli ilanlarda son geçerlilik tarihi ilanın sona erdiği tarihtir. Yukarıda Belirtilen Ürün Veya Hizmet Bedeli, Alkapıda Tarafından, ALICIdan, SATICI Adına Tahsil Edilmekle Beraber ALICI, Ürün Veya Hizmetin Bedelini SATICIya Ödemiş Kabul Edilir.


4 –ŞARTLAR
İşbu Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girer. ALICI tarafından Sipariş aktif edilmesiyle birlikte, SATICI tarafından ise siparişe konu ürünün teslim edilmesiyle taraflar ifaları yerine getirilmiş olur.

SATICI; ALICI'nın teslimat adresine bağlı olarak, sözleşmenin kuruluğu tarihten itibaren başlamak üzere 30 (otuz) gün içerisinde mal veya hizmeti teslim eder. Söz konusu bu teslimat yetkili veya yetkilendirilmiş kişilere yapılır.

ALICI, Websitesi’nde bulunan işbu sözleşme konusu mal veya hizmetin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından Websitesi’nde bulunan ön bilgilendirmeleri okuyup, anladığını, konu ile ilgili SATICI tarafından bilgilendirildiğini ve elektronik ortamda buna ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

ALICI; yukarıda cinsi ve türü, miktarı, marka ve modeli, rengi, birim fiyatları, satış bedeli, ödeme ve tahsilat bilgileri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve teslimat detayları ve cayma hakkı gibi ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup, anladığını ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, cayma hakkını ve nasıl kullanabileceğini ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI siparişe konu ürünleri kargo teslimatı sırasında açıkça hasarlı ve ayıplı olduğunu görmesine rağmen ürünü teslim alması halinde SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu kalmaz.

SATICI, sözleşme konusu mal veya hizmetin mevzuata uygun şekilde sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen özelliklere uygun ve garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgelerle ve her türlü ayıptan ari şekilde ifa etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Siparişe konu ürününün kargo ücreti, her türlü vergi, resmi harç gibi ek ücretlerin ödemesi ALICI’ya aittir. SATICI tarafından Websitesi’nde teslimat veya kargo ücretinin kendisine ait olacağını bildirdiği durumlarda, teslimat masrafları SATICI’ya ait olur. Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur. Siparişe konu ürün veya hizmetinin vergiler ve teslimat masrafları dahil toplam tutarının SATICI’ya ödenmemesi halinde SATICI’nın siparişe konu ürün yönünden herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Siparişe konu ürün veya hizmetinin ifasının imkansız olduğu hallerde, sipariş tamamlanmış ise tahsil edilen ödeme ALICI’ya 14 (on dört) gün içerisinde iade edilir. Bu tutarın kredi kartına veya banka kartına yansıma süresi bankalara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

SATICI ilan ettiği kampanyaları her zaman durdurma, güncelleme, uzatma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.


5- CAYMA HAKKI
ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai yaptırım ve sorumluluğa tabi tutulmaksızın ve hiçbir sebep göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

ALICI cayma hakkını kullandığına dair bildirimi bu süre içinde Websitesi’nde veya mobil uygulama üzerinden hesabına giriş yaparak Siparişlerim üzerinden “İade” kısmına tıklayarak yada iletişim numaralarımızı kullanabilir. ALICI’nın aynı sayfada bulunan iade formunu doldurarak ve SATICI’nın iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde iade ettiği malı geri göndermesi gerekmektedir. İade edilen mala ait fatura, malın kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak bütünüyle iade edilmesi gerekmektedir. ALICI’nın Cayma hakkının kullanmasından kaynaklanacak olan masraflar SATICI tarafından karşılanır. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

SATICI, cayma bildiriminin ve iade edilen ürünün kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde varsa kampanya indirim miktarı düşülerek kalan tutarı ve varsa ALICI’yı borç altına sokan belgeleri iade eder. Bu iade ALICI’nın tercih ettiği ödeme yöntemi kullanılarak, 21 günlük süre içerisinde gerçekleştirilir.

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün SATICI’ya geri gönderilirken ödenen kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.


6-CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Cayma Hakkı kullanılamayacak Ürünler Şunlardır;
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


7- DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme elektronik ortamda onaylanması ve yürürlüğe girmesi sebebiyle, SATICI ve ALKAPIDA’nın defter ve kayıtları manyetik depolama dahil her türlü ses kaydedici cihazla kayıt altına alınan bilgi ve belgeler taraflar açısından kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

8- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
ALICI/lar, siparişe konu ürün veya hizmetlerle iligli şikayet talep ve çözüm önerini SATICI’lara ya da Alkapıda’ya doğrudan iletilebilecektir. SATICI’lara doğduran iletilecek talepler Alkapıda tarafından takip edilecek ve mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulabilmesi için çaba sarf edilecektir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9- SON HÜKÜMLER
Taraflar arasındaki yazışmalar elektronik posta yoluyla veya www.alkapida.com veya mobil uygulaması üzerinden canlı destek, Sms, arama veya bildirim yoluyla yapılabilecektir. Kanun, yönetmelik gibi mevzuatlarda belirtilen yazışma usullerine ilişkin tarafların hakları saklıdır. ALICI, kullandığı ödeme yönteminden kaynaklı temerrüt hali olsun veya olmasın, vade farkı, masraf ve sair hiçbir ek ücreti SATICI’ya yükleyemez.

İşbu 9 maddeden oluşan sözleşme ………/……/………… tarihinde taraflarca elektronik ortamda okunarak ve onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 


 
Satıcı Alıcı