iki iplik cepli yan�� ���� ��eritli e��ofman alt�� siyah 25561