clasy tek ki��ilik mavi ranforce nevresim tak��m�� deborahv2