arya 4 par��a nak����l�� 100 pamuklu bornoz seti bornoz tak��m��